Thứ bảy, 20/07/2024,em ơi phía ấy ngõ buồn
mỏng tang, mỏng dính cánh chuồn chiều hôm
bay cao nắng loá đường thơm
bay vừa râm thoáng chập chờn giấc trưa

Trang [1 ]