Thứ bảy, 18/05/2024,

MỘT DÒNG SÔNG (27/12/2013)
 MỘT DÒNG SÔNG
 
Dễ gì quên được dòng sông
Thơ tôi đã tắm mát lòng bấy lâu
Giấc mơ chìm ở quãng sâu
Mà chưa vớt được càng đau đáu chờ
Nỗi buồn vẫn cứ lập lờ
Càng dìm càng nổi bao giờ cho tan
Mong sao làm kiếp thuyền nan
Bên dòng sông ấy đến tàn mới thôi
 
Dương Đoàn Trọng
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: