Thứ bảy, 15/06/2024,

GIẢ VỜ

 ... Còn mình cứ giả vờ vui
Gieo lên mặt giấy những lời vu vơ Như là đang giả vờ thu
Lá vàng loáng thoáng hút đu nắng chiều
Tiếng ve như chẳng biết điều
Xé tan tán lá còn nhiều khát khao
Ông Giời như giả vờ đau
Rắc vào nón lá những câu sụt sùi

Còn mình cứ giả vờ vui
Gieo lên mặt giấy những lời vu vơ

Dương Đoàn Trọng
7/7/2014