Thứ sáu, 19/04/2024,

Một cuốn tự điển về sức khỏe (25/09/2013)

 
   *Vài điểu nên tránh để đỡ bệnh tật*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_100.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_100.htm>
     *Những thói quen rất hại cho sức khỏe*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_101.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_101.htm>
     *Những thói quen nếu lạm dụng có thể không lợi mà lại hại cho sức
     ; khoẻ* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_124.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_124.htm>
     *Vài điều có lợi ích cho sức khoẻ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_57.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_57.htm>
     *Tài liệu về sức khoẻ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_91.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_91.htm>
     *Vài điều nên theo để bảo vệ sức khoẻ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_38.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_38.htm>
     *Những điều nên tránh sau bữa ăn*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_96.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_96.htm>
     *Những thói quen đơn giản có lợi cho sức khỏe*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_79.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_79.htm>
     *Một vài lời khuyên có lợi cho sức khoẻ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_56.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_56.htm>
     *Vài điều nên tránh để giữ gìn sức khoẻ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_48.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_48.htm>
     *Tắm đúng cách để trị bịnh*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm>
     *Học Bí Quyết Để Có Sức Khoẻ Tốt Chỉ Trong Vòng 90 Giây*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (1)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_78.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_78.htm>
     *Những kinh nghiệm hũu ích cho đời sống (2)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_80.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_80.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (3)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_82.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_82.htm>
     *Những kinh nghiêm hữu ích cho đời sống (4)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_84.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_84.htm>
     *Những kim nghiệm hữu ích cho đời sống (5)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_86.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_86.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (6)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_88.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_88.htm>
 &nbs p;   *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (7)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_90.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_90.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (8)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_92.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_92.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (9)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_93.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_93.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (10)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_95.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_95.htm

 
 
*Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (11)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_99.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_99.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (12) *
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_123.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_123.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (13)*&nbs p; 
   <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_127.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_127.htm>
     *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (14)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_128.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_128.htm>
     *Làm sao giữ cho sức khoẻ đươc tốt?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_19.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_19.htm>
     *Một bài thuốc hay cho cả tinh thần lẫn thể xác*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_71.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_71.htm>
     *Bí kíp đơn giản hóa cuộc sống*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_23.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_23.htm>
     *Làm sao sống thọ mà vẫn khoẻ, không bệnh tật*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_62.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_62.htm>
     *Học bí quyết để có một sức khoẻ tốt đẹp chỉ trong vòng 90 giây*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_9.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_9.htm>
     *Mười lý do để bạn phải ngủ cho đủ giấc*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_50.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_50.htm>
     *Giải pháp cho bệnh mất ngủ mạn tính*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_68.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_68.htm>
     *Chứng mất ngủ khi về già*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_45.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_45.htm>
     *Khắc phục chứng mất ngủ ở người cao tuổi*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_98.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_98.htm>
     *Giấc ngủ là điều cần thiết*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_30.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_30.htm>
     *Sự mất ngủ kéo dài tình trạng trầm cảm của các người già*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_78.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_78.htm>
     *Ngủ không điều độ có hại cho sức khoẻ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_54.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_54.htm>
     *Thiếu ngủ có thể nguy hại đến tính mạng*
     <
http://wwwtintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_8.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_8.htm>
     *Sáu loại dươc thảo giúp cho dễ ngủ *
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_63.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_63.htm>
     *Mười sáu điều giúp ngủ ngon giấc*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_83.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_83.htm>
     *Làm sao có một giấc ngủ ngon*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_64.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_64.htm>
     *Làm sao ngủ ngon hơn?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_31.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_31.htm>
     *Mất ngủ thì phải làm sao?*&nb sp; 
    <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_77.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_77.htm>
     *Có thể trị đươc chứng bệnh không chịu đươc lạnh*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_18.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_18.htm>
     *Chiến-dich chống suy dinh dưỡng và cơ-thể mất nước*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_3.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_3.htm>
     *Nạn rệp xuất hiện tại Hoa kỳ chăng?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_81.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_81.htm>
     *Cách trừ gián đơn giản và rẻ tiền*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_130.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_130.htm>
    *Chuẩn bị cho một chuyến bay xa*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_125.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_125.htm>
     *Ống nghe nhạc gắn ở tai có thể gây nhiễu cho các thiết bị trợ tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_52.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_52.htm>
     *Một số điểu cẩn biết về điện thoại di động*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_122.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_122.htm>
     *Điện thoại di động có thể gây hại cho sức khoẻ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_39.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_39.htm>
     *Có nên cấm thuốc lá điện tử hay không ?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_94.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_94.htm>
     *_Vài thực phẩm và sản phẩm có hại cho sức khoẻ_*
     *Phòng chống tai nạn do các hóa chất nguy hiểm có thể gây ra*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_47.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_47.htm>
     *_Dùng chén bát làm bằng nhựa_*
     *melamine nên cẩn *
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm>*thận!*
     *Ngăn cấm chính thức hoá chất BPA trong bình sữa trẻ em tại Hoa kỳ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_73.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_73.htm>
     *Hóa chất độc hại Bisphenol-A chứa trong chất dẻo (plastic)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_46.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_46.htm>
     *Chất dẻo plastic chứa hoá chất BPA có nguy hại cho sức khỏe không?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_27.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_27.htm>
     *Hóa chất không dính – teflon*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_76.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_76.htm>
     *Nên dùng túi giấy hay túi plastic?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm>
     *Các hạt bụi thoát ra từ máy in laser có nguy-hại tới sức khỏe*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_4.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_4.htm>
     *6-2 Các chứng bệnh*
     */Alzheimer/ sa-sút trí-tuệ/*
     *Trên toàn cầu có hơn 35 triệu người bị sa sút trí tuệ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_218.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_218.htm>
     *Những thử nghiệm có thể giúp phát hiện sớm bệnh lú lẫn *
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_207.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_207.htm>
     *_Alzheimer_ *
     *Chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_148.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_148.htm>
     *Vac-xin ngăn chặn các "mớ rối" gây bênh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_90.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_90.htm>
     *Kháng thể chống lại bệnh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_82.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_82.htm>
     *Tiến bộ đáng kể trong việc chống bệnh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_76.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_76.htm>
     *Sự liên hệ giữa bệnh Alzheimer và trọng lương của đàn ông đàn bà
     khác nhau* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_162.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_162.htm>
     *Sống có tổ chức và kỷ luật giảm rủi ro bị bệnh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_115.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_115.htm>
     *Sự cô đơn với bệnh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_75.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_75.htm>
     *Alzheimer: hãy bắt trí óc làm việc!*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_73.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_73.htm>
     *Trí óc hoạt-động có thể làm bệnh Alzheimer chậm phát -tác*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_72htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_72.htm>
     *Chế-độ ăn uống không tốt có thể là nguyên-nhân gây bệnh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_71.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_71.htm>
     *Một số phát-hiện mới về bệnh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_5.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_5.htm>
     *Một gien gây bệnh Alzheimer cho người già mới đươc phát hiện*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_83.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_83.htm>
     *Tìm thấy một gene liên quan tới bệnh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_205.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_205.htm>
     *Bệnh Alzheimer: nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, trị liệu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_4.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_4htm>
     *Các carotenoide ảnh hưởng lên chức- năng nhận- thức*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_68.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_68.htm>
     *Dầu cá làm chậm sự suy thoái nhận-thức*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_69.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_69.htm>
     *Làm sao nuôi dưỡng bộ não của chúng ta*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_55.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_55.htm>
     *8 cách ngăn ngừa bệnh Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_221.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_221.htm>
     *Âm nhạc có thể giúp người bệnh Alzheimer tìm lại trí nhớ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_80.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_80.htm>
     *Chống lại mất trí nhớ với trò chơi trí óc, thể-dục và nghỉ ngơ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_77.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_77.htm>i
     *Cải thiện trí nhớ của các boomer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_16.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_16.htm>
     *Sự hồi-biến mất trí nhớ của người Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_74.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_74.htm>
     *Người già bị rụng răng nhiều dễ bị sa sút trí tuệ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_120.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_120.htm>
     *Các thói quen làm tổn thương não*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_181.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_181.htm>
     *Hút thuốc có nhiều rủi ro bị sa sút trí tuệ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_110.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_110.htm>
     *Thuốc tăng cường năng suất trí óc*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_79.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_79.htm>
     *Flavonol trong ca-cao có thể giúp trí óc*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_78.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_78.htm>
     *Acid folic có thể giảm nguy cơ bị bệnh sa sút trí tuệ của người
     già* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_81.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_81.htm>
     *Acid folic kích thích não bộ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_70.htm<http://www.tintuccaoniencom/docs/docs_6/6_2_70.htm>
     */Da, lông, tóc/*
     *Những căn bệnh ghê rợn*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_185.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_185.htm>
     *Trà bạc hà xanh trị bệnh rậm lông*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_3.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_3.htm>
     *Kỹ thuật cấy ghép vi mô nang tóc*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_116.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_116.htm>
     *Phương-pháp mới trị chứng hói đầu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_2.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_2.htm>
     *Bệnh rụng tóc: nguyên-nhân, trị-liệu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_1.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_1.htm>
     *Cây chàm có công dụng chữa bệnh da mạn tính*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_61.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_61.htm>
     *Bệnh Zona hay Shingles (bệnh giời leo)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_184.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_184.htm>
     *Thái cực quyền có thể giúp chống bệnh ngoài da zona*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_9.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_9.htm>
     *Các hóa chất trong máu có liên quan tới chứng ngứa vì dị ứng*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_100.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_100.htm>
     */Dạ dày (bao-tử)/*
     *Vac-xin ngừa rotavirus dạ dày-ruột trẻ em làm giảm 94 phần trăm tỉ
     lệ nhập viện* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_161.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_161.htm>
     *Lớn lên trong gia-đình đông con dễ bị ung-thư dạ dày*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_42.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_42.htm>
     */Gan / mật/*
     *Các nguyên nhân chính gây tổn thương cho gan*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_182.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_182.htm>
     *Bạn có thương lá gan của bạn không?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_160.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_160.htm>
     *Sau tim và thận nhân tạo chúng ta đã có gan nhân tạo ELAD*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_83.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_83.htm>
     *Một phương pháp trị liệu mới giúp trị liệu bệnh ung thư gan nặng*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_52.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_52.htm>
     *Các phân tử nhân tạo có thể hồi biến bệnh sơ gan của chuột*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_75.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_75.htm>
     *Thuốc mới trị ung-thư gan*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_40.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_40.htm>
     *Giun trong cá sống có thể tăng rủi- ro ung-thư gan*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_25.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_25.htm>
     *Trục tẩy sạn mật*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_89.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_89.htm>
     *Rủi r o bị ung thư tăng sau khi ghép gan*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_159.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_159.htm>
     *Gan và các bệnh viêm gan*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_155.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_155.htm>
     *Gan và các bệnh xơ gan, chai gan và ung thư gan*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_156.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_156.htm>
     */Mập phì/*
     *Đậu nành giảm phẩm chất của tinh trùng…..Và bệnh mập phì cũng vậy*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_138.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_138.htm>
     *Bệnh mập phì tăng rủi ro bị Alzheimer*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_119.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_119htm>
     *Bệnh mập phì tại Hoa kỳ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_111.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_111.htm>
     *Vi-rút làm lên cân*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_44.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_44.htm>
     */Mắt/*
     *Làm sao giảm rủi ro bị bệnh thoái hóa võng mạc vì tuổi già*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_104.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_104.htm>
     *Ba loại thực phẩm giúp tăng thị lực*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_78.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_78.htm>
     *Sự liên-quan của carbohydrate trong thực-chế với bệnh thoái hóa    võng mạc* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_57.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_57.htm>
     *Nếp sống và di-truyền hợp lai làm người lớn tuổi dễ bị mù vì thoái
     hóa võng mạc* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_106.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_106.htm>
     *Bệnh thoái hoá điểm vàng do tuổi già*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_150.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_150.htm>
     *Bệnh thoái hóa võng mạc: nguyên nhân, phòng ngừa, chữa trị*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_105.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_105.htm>
     *Vài điều nên biết về bệnh tăng nhãn áp*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_128.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_128.htm>
     *Tiến bộ trong việc trị bệnh tăng nhãn áp*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_107.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_107.htm>
     */Miệng/*
     *Bệnh do răng miệng gây ra *
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_176.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_176.htm>
     */Phổi/*
     *Bệnh lao kháng thuốc*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_142.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_142.htm>
     *Cúm H1N1 gây tổn thương bất bình thường cho phổi*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_228.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_228.htm>
     *Cẩn thận: trẻ em dễ bị chết vì cúm heo*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_227.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_227.htm>
     *Năm nay cúm heo hoành hành sớm tại Hoa kỳ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_224.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_224.htm>
     *Khác biệt giữa các triệu chứng của cảm lạnh và cúm heo*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_217.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_217.htm>
     *Một vài trường hợp cúm heo đề kháng với thuốc tamiflu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_214.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_214.htm>
     *Bệnh Cúm H1N1 mới*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_225.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_225.htm>
     *Tổng hợp những điều cần biết vể bệnh cúm heo H1N1 (cập nhật)*
     <
http://www.tintuccaoniencom/docs/docs_6/6_2_215.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_215.htm>
     *Ngăn ngừa Cúm Heo - Lời khuyên tốt *
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_226.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_226.htm>
     *_Báo _*
     *động về dịch cúm heo H1N1: cẩn chích ngừa*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_205.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_205.htm>* *
     *Tin báo động về khả năng có đại dịch cúm heo vào mùa thu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_206.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_206.htm>
     *Tổ chức Y tế Quốc tế cảnh báo có một dạng cúm heo nguy hiễm hơn*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_210.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_210.htm>
     *Những câu hỏi về chích ngừa cúm heo và cúm mùa*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_209.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_209.htm>
     *Bệnh cúm: nên chủng ngừa hàng năm*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_149.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_149.htm>
     *Aspirin chặn không cho bệnh hen phát triển*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_99.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_99.htm>
     *Viêm khớp đầu gối có thể là dấu hiệu báo trước ung thư phổi*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_114.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_114.htm>
     *Thuốc lá vấn tay có nhiều rủi ro gây ung thư phổi*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_109.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_109.htm>
     *Hoá-trị-liệu cảm-ứng có thể cải-thiện việc trị-liệu ung-thư phổi
     bằng phương-pháp chuẩn*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_43.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_43.htm>
     */Ruột/*
     *Cắt bỏ ruột thừa không cần rạch bụng*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_86htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_86.htm>
     *Aspirin và bệnh ung thư kết trực tràng (ruột)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_90.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_90.htm>
     *Không nên uống aspirin để ngừa bệnh ung-thư ruột già*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_39.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_39.htm>
     *Trái việt-quất có thể ngăn bệnh ung-thư kết-tràng*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_38htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_38.htm>
     *Một phương-pháp mới dò tìm bệnh ung-thư ruột già*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_37.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_37.htm>
     *Bệnh ung-thư kết-trực-tràng*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_36.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_36.htm>
     */Tai Mũi Họng/*
     *Viêm xoang do vi khuẩn*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_177.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_177.htm>
     *Chóng mặt tư thế kịch phát loại nhẹ (BPPV)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_200.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_200.htm>
     */Tiền-liệt-tuyến/*
     *Vi-rút gây ung thư nhiếp hộ tuyến?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_222.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_222.htm>
     *Phì đại tiền liệt tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_211.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_211.htm>
     *Thuốc Botox giúp giảm các triệu-chứng của chứng phì-đại
     tiền-liệt-tuyến* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_67.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_67.htm>
     *Rượu vang đỏ giảm nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_12.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_12.htm>
     *Uống quá nhiều multivatmin có thể gây ung-thư tiền liệt tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_4_1.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_4_1.htm>
     *Trà xanh kết-hợp với với thuốc trị đau làm chậm ung-thư
     tiền-liệt-tuyến* <
http://wwwtintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_14.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_14.htm>
     *Thuốc chủng chống ung-thư tiền-liệt-tuyến tăng-triển*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_13.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_13.htm>
     *Cà chua và cải bông có thể làm bướu tiền-liệt-tuyến chậm
     phát-triển* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_12.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_12.htm>
     *Ung thư tiền liệt tuyến:*HYPERLINK
     "
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_126.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_126.htm"* đối với
     người nhiều tuổi chỉ cần theo dõi chứ không cần trị liệu*
     *Những kết quả không ngờ trong việc trị liệu ung thư nơi tuyến tiền
     liệt * <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_202.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_202.htm>
     *Thuốc trị ung thư tiền liệt tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_69htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_69.htm>
     *Chất thuốc statin chống lại ung-thư tiền-liệt-tuyến tăng-triển*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_11.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_11.htm>
     *So sánh các phương-pháp trị-liệu ung-thư tiền-liệt-tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_10.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_10.htm>
     *Phương-pháp mới định bệnh ung thư tiền- liệt- tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_9.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_9.htm>
     *Khó khăn trong việc định bệnh tiên-liệt-tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_8.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_8htm>
     *Tìm hiểu về ung thư tiền liệt tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_199.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_199.htm>
     *Các nguyên-nhân và cách sàng lọc ung-thư tiền-liệt-tuyến*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_7.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_7.htm>/ /
     *Tiểu-đường*
     *Bệnh tiểu đường tăng gấp đôi trong 10 năm vừa qua *
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_56.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_56.htm>
     *Thuốc trị tiểu đường phải dán nhãn cảnh-báo rủi ro gây suy tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_84.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_84.htm>
     *Thuốc tiểu đường tăng gấp đôi rủi ro bị trụy tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_27.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_27.htm>
     *Thuốc insulin viên*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_88.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_88.htm>
     *Ngủ bị đứt quãng có thể tăng rủi ro bị tiểu đường*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_46.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_46.htm>
     *Thiếu vitamin có liên hệ tới bệnh tiểu đường*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_113.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_113.htm>
     *Một thuốc mới làm thay đổi đời sống của các người bị tiểu đường*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_35.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_35.htm>
     *Trầm cảm nặng có liên quan tới bệnh tiểu đường*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_34.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_34.htm>
     *Hội chứng chuyển hóa báo trước bệnh tiểu đường của người già*
     <
http://wwwtintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_33.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_33.htm>
     *Bệnh tiểu đường với người già*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_33.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_33.htm>
     *Tìm thấy thêm sáu gien liên quan tới bệnh tiểu đưởng.*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_81.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_81.htm>
     *Phát hiện các gien chủ-yếu liên quan đến bệnh tiểu đuờng loại 2*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_32.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_32.htm>
     *Xương: nguồn hi-vọng mới cho các người bị bệnh tiểu đường*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_85.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_85.htm>
     *Ghép tế bào heo vào người bị bệnh tiểu đưởng*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_203.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_203.htm>
     *Ghép tế-bào gốc có nhiều hứa hẹn đối với bệnh tiểu-đường loại I*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_31.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_31.htm>
     *Tránh họa "rụng" chân cho người tiểu đường*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_223.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_223.htm>
     *Thay đổi nếp sống có thể làm bệnh tiểu đường chậm phát*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_135.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_135.htm>
     *Vài cách giảm nguy-cơ mắc bệnh tiểu đường*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_30.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_30.htm>
     *Gióng chuông cảnh tỉnh về bệnh tiểu đường*
     <http: //www.tintucca 
onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_86. htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_86.htm>
     *Sự quan trọng của việc đo mức đuờng-huyết đối với những bệnh nhân
     tiểu đường* <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_168.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_168.htm>
     *Vấn đề bệnh nhân tiểu đường tự theo dõi mức glucoz huyết*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_108.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_108htm>
     *Làm sao biết mình bị bệnh tiểu đưởng*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_220.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_220.htm>
     *Nên để ý đến triệu-chứng lâm sàng của bệnh tiểu đường*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_29.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_29.htm>
     *Bệnh tiểu đường:nguyên-nhân, triệu-chứng, phòng ngừa chừa trị*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_26.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_26.htm>
     */Tim mạch/*
     *Những người tim yếu đi máy bay đươc không?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_1_4.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_1_4.htm

 
 
*Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (phần 1)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_143.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_143.htm>
     *Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 2)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_144.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_144.htm>
     *Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 3)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_145.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_145.htm>
     *Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 4)*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_146.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_146.htm>
     *Thử máu có thể báo trước khả-năngbị tai-biến tim mạch và não*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_60.htm<http://www.tintuccaoniencom/docs/docs_6/6_2_60.htm>
     *Cấp cứu người bị tai biến mạch máu não chỉ với một cây kim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_158.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_158.htm>
     *Tai biến mạch máu não: Xin nhớ bốn chữ: C.N..G.T*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_169.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_169.htm>
     *Chỉ một trong bốn người hiểu biết về nhưng dấu hiệu báo trước cơn đau tim* 

 
 
<
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_125.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_125.htm>
     *Phụ nữ phải làm gì khi lên cơn đau tim?*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_141.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_141.htm>
     *Các cục đông máu trong tĩnh mạch tăng rủi ro bị lên cơn đau tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_122.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_122.htm>
     *Bênh nghẽn động mạch tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_112.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_112.htm>
     *Máy dò cầm tay để tìm các cục đông máu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_61.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_61.htm>
     *Chứng tim ngưng đập*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_219.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_219.htm>
     *Phụ-nữ với bệnh tim mạch*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_66.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_66.htm>
     *Hội chứng c huyển hóa*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_172.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_172.htm>
     *Hội chứng đau cẳng chân khi bất động và rủi ro bị đột quỵ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_47.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_47.htm>
     *Nếp sống không lành mạnh tăng gấp đôi rủi ro đột quỵ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_174.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_174.htm>
     *Phụ nữ "không hiễu biế t" gì về đột quỵ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_175.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_175.htm>
     *Tại sao cơn đau tim và đột quỵ lại hay xẩy ra vào sáng sớm*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_162.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_162.htm>
     *Đừng coi thường những cơn đột qụy nhỏ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_121.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_121.htm>
     *Cần chữa trị tức thời khi lê n cơn đột quỵ nhẹ. Cách đơn giản nhận
     diện ra các triệu chứng tai biến mạch máu não*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_117.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_117.htm>
     *Giải phẫu là phương cách tốt nhất để phòng ngừa đột quỵ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_92.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_92.htm>
     *Chỉ số Triglyceride trong máu có liên quan mật thiết tới tim mạch*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_189.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_189.htm>
     *Hạ mức cholesterol xấu (LDL) không cẩn uống thuốc*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_187.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_187.htm>
     *Chứng bệnh dư cholesterol*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_139.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_139.htm>
     *Cholesterol không liên hệ với đột qụy mà chỉ làm lên cơn đau tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_123.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_123.htm>
     *Cholesterol Tốt, Cholesterol Xấu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_180.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_180.htm>
     *Năm huyền thoại hàng đầu về Cholesterol*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_196.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_196.htm>
     *Máy điều nhịp tim Wi-Fi đẩu tiên tại Hoa kỳ*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_89.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_89.htm>
     *Làm sao giữ cho tim đươc khoẻ mạnh*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_147.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_147.htm>
     *Xô-cô-la đen cải-thiện chức-năng của mạch máu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_64.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_64.htm>
     *Nưóc ép trái nho cũng ngừa bệnh tim mạch*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_62.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_62.htm>
     *Bớt ăn muối có thể giảm rủi ro bị bệnh tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_65.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_65.htm>
     *Thực-phẩm chứa nhiều flavonoidgiảm nguy-cơ bị bệnh tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_63.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_63.htm>
     *Dầu ô-liu siêu- tinh- khiết ngăn chặn sự tạo thành cục đông máu*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_9.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_9.htm>
     *Chất béo trans và bệnh tim mạch*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_82.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_82.htm>
     *Bệnh cúm có thể làm lên cơn đau tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_59.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_59.htm>
     *Đêm ngủ thức giấc nhiều có thể tăng nguy-cơ bị bệnh tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_58.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_58.htm>
     *Các thuốc giảm đau thông dụng tăng rủi ro cho tim*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_56.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_56.htm>
     *Đột biến gien gây bệnh động mach hình vành*
     <
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_55.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_55.htm>
     *Hạ nhiệt trong y-học*
     <<A title=
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_96.htm<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_96.htm
 href="
http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_96.h
<
 
TTTL ST
Chia sẻ:                  
Các bài khác: