Thứ sáu, 22/09/2023,


Màu hoa vẫn gọi thủy chung,
Cũng màu ly biệt... nỗi lòng ai hay?
 

Trời cho mình có nhau rồi,

Xa em... quý phút giây đời bên nhau!

Phải đâu chỉ có lắm tiền,
Sẻ chia mới tạo nên Thiên đường tình!

Từ Bi... lành, tốt giúp người!
Nhẫn Nại... cốt giữ một lời bình an!

Gửi theo cả một khoảng trời,
Cho mùa Đông bớt chơi vơi nỗi lòng!

Chữ tâm một chút nhỏ thôi,
Nhưng quan trọng bởi nên người... có tâm!

Vẫn còn lắm nắng nhiều mưa,
T
a gom nỗi nhớ… sớm trưa tối chiều! 

Tiếc mùa Thu sớm qua mau,
Bỏ hương hoa sữa đêm sâu nồng nàn.

Cất sâu vào đáy tim mình,

Những đam mê... với bóng hình của nhau. 

Đọc chiều gặp trận mưa tuôn,
Đọc đêm lạnh... giấc mơ luôn theo cùng.

Nhâm nhi vị đắng... mới hay,
Ngọt bùi đã trải, đắng cay vẫn cần.

Giao hòa trời đất một màu,
Lặng thầm chìm đắm vào nhau... đêm về.

Hôm nay ngày lễ của em,
Hỏi em, quà tặng em xem thích gì?

Ôm nhau... chia sẻ thay lời,
Trong vòng tay thấy đất trời cũng yêu!

Nhân từ lo nước thương nhà,
Tâm Người soi sáng lòng ta muôn đời!

Nắng lên hong giọt lệ thầm,
Triệu người bái vọng, xa gần tiếc thương.

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11 ]