Thứ bảy, 20/07/2024,

LỤC BÁT TÔI

 LỤC BÁT TÔI 

(Lục bát hai câu) 
 
Lẽ nào Tôi để quên  tôi 
Cơn mưa chiều Hạ tôi trôi bồng bềnh 
 
Nhặt vào hong nắng váo vênh 
Dở cười mếu máo mông mênh chuyện đời 
 
Mấy lần tôi đã nhầm tôi 
Bởi nên trầu héo nhạt vôi... Dại khờ! 
 
Bẽ bàng lạc giữa bơ vơ 
Lang thang tình rách ảo mờ bóng đêm 
 
Dập vùi mưa cõng gió thêm 
À ơi!  Ai đó bên thềm ru con!? 
                Hàn Yên Tử (Phúc Trí Huệ) 
                           16/3/2022

 GIÁ CHI

Nõn nà sắc trắng cánh sen đây 
Dải yếm khéo nâng "trái cấm" này 
Người ấy...thẩn thờ! Chừng ước nguyện
Phép màu... cơn gió trật ngang dây!
                          Hàn Yên Tử. 7/7/2021