Thứ hai, 27/05/2024,


Em trong quả thị bước ra:
Cơm dẻo canh ngọt, căn nhà bừng lên!
Miếng trầu cánh phượng em têm
Để cho Hoàng đế xơi mềm môi say!

Đêm nằm trên chốt tiền tiêu
Trăng non chênh chếch ghé vào đung đưa
Rừng thủ thỉ, suối ngân nga
Sương gần trải lụa, sương xa xõa mành

Đường sang Bói Thủy Bói Kênh
“Sống trâu”...chân bấm gập ghềnh Cầu De*
Trải bao nắng dãi mưa dề
Nao nao một cánh Cầu De gập ghềnh

Tôi không có khiếu làm thơ
Có chăng chỉ mức lơ mơ làng nhàng
Nhưng khi “đầu Bảy” bước sang
Đâm ra cũng thích mơ màng văn thơ