Thứ hai, 24/06/2024,

ĐÊM NGỦ Ở TIỀN TIÊU (08/10/2013)

Đêm nằm trên chốt tiền tiêu
Trăng non chênh chếch ghé vào đung đưa
Rừng thủ thỉ, suối ngân nga
Sương gần trải lụa, sương xa xõa mành
Núi cao sừng sững giăng thành
Rừng chông nhọn hoắt ru mình ngủ ngon!

AK có tấm lưng tròn
Để cho ai gối đã mòn một bên?
Giở mình ôm súng nằm nghiêng:
Nỗi chung xen với niềm riêng cồn cào!
Gối tay lại ngỡ tay nào?
Nghiêng nghiêng giấc ngủ theo vào bình minh
Cánh tay vẫn cánh tay mình

Nỡ đem em gái dìm vào nước sôi!
Xác người làm mắm(eo ôi!)
Em dâng chĩnh mắm cho người Dì sao?
Tấm lòng nhân hậu để đâu?
Nay sao ác độc- cạn tàu ráo mâm?!

Họa do gốc ác gây mầm
Oan oan tương báo thì thân héo mòn!

Hổ dữ không ăn thịt con!
Em bắt Dì Ghẻ ăn toàn thịt ai?
Ác giả ác báo* xưa nay!
Hãy buông dao xuống mà quay vào bờ!

 

VT

 

-------------------------------------------------------------------

* Ác giả ác báo”(惡者ò惡報): Câu thành ngữ mang âm Hán Việt, Có nghĩa là: Kẻ độc ác sẽ bị báo ứng lại bằng sự độc ác.

Chia sẻ:                  
Các bài khác: