Thứ tư, 28/02/2024,

THƯ GIÃN CHÚT NHÉ !!!! (11/05/2014)

 ̣t người nông dân mới mua được một cái máy vắt sữa bò

Anh ta thấy máy có cái núm hút mềm mềm. Anh ta nghĩ không biết nó có bám chặt vào núm vú của con bò mà hút hay lại để sữa chảy ́t ra ngoài. Vì thế anh ta thử đưa "của quý" của mình vào xem nó giữ có chặt không
Không ng
ờ,cái máy giữ chặt đến nỗi anh không sao mà bỏ ra được
Hoảng quá,anh gọi điê
̣n cho đại lý bán máy:
- Cho tôi ho
̉i muốn bỏ vú con Bò ra khỏi máy vắt sữa _thì phải làm thế nào?
- À,máy chúng tôi la
̀ máy đời mới hoàn toàn tự động. Anh yên tâm, khi nào vắt đủ 8 lít sữa máy sẽ tự nhả
Anh nông dân...ngâ
́t xỉu
̉9/5/2014

Chia sẻ:                  
Các bài khác: