Chủ nhật, 10/12/2023,

THƯ GIÃN CHÚT NHÉ! (11/05/2014)

 Mt cô nàng xinh đp và gi cm mi mt người th ti nhà đ sa tivi. Sau khi công vic kết thúc, cô gái tr tin cho anh th, liếc mt tình t và thì thm như rót mt vào tai anh ta:

- Tôi phi đưa ra mt đ ngh bt thường vi anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy ha gi bí mt chuyn này!
Anh th
chp thun ngay và cùng cô gái vào phòng trong mt tâm trng khp khi và hi hp.
Ti
ến gn bên chiếc giường ng, cô gái nói tiếp:
- Ch
ng tôi là mt người đàn ông yếu v th cht, có th gi là bt lc trong chuyn này. Gi đây, ch có tôi vi anh. Tôi là mt ph n và anh là mt người đàn ông, còn kia là chiếc giường ng... - Cô gái ngp ngng.
Anh th
hi hp ging hn hn:
- Vâng, vâng!... Tuy
t quá!...
- K
t khi tôi nhìn thy anh ngoài ca tôi đã... biết anh thích hp vi chuyn đó.
- Vâng, vâng!...
- V
y anh có th giúp tôi khiêng cái giường này lên tng 5 được không?
5/5/2014

Chia sẻ:                  
Các bài khác: