Thứ hai, 27/05/2024,

PGS. TS.GVCC.NGUT Nguyễn Đình Kiệm

Chủ nhiệm Khoa Tài chính-Ngân hàng PGS.TS.GVCC.Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Kiệm
- Nguyên trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp - Học viện Tài chính.
- Tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) năm 1968.
- Nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Các - Mác - CHND Hungary năm 1985.