Thứ bảy, 20/07/2024,

Nguyễn Thị Tấn

Bút danh: Vạn Hoa

Ngày sinh: 2/5/1946

Quê quán: Thanh Oai - Hà Đông - Hà Nội

Trú Quán: Nhà 34 - Tổ 40 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Nghề nghiệp: Kỹ sư - Trung tá QĐNDVN

Điện thoại: 01665190949

Email: nguyenthitanhn1946@yahoo.com.vn