Thứ hai, 24/06/2024,

CHỚM THU (25/09/2013)
Sáng ra nghe tiếng chim gù
Heo may lành lạnh chợt thu đã về
Bước chân ai tiễn mùa hè
Lao xao lá rụng sao nghe vội vàng

Ờ nay trời đã thu sang
Nên con nắng mới đổ vàng đường quê
Con đò còn đậu ven đê
Đợi ai chở một lời thề năm xưa

Chia tay từ độ người đi
Xa xôi ai có nghĩ gì nữa chăng
Bên trời lẻ một vầng trăng
Còn thương nơi ấy chị Hằng tương tư

Lòng riêng gửi chút hương thu

Một lời tình muộn giã từ người ơi. 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: