Thứ sáu, 22/09/2023,

Em à! (21/03/2014)EM À!


Anh không thông thạo tiếng Anh,
Nhưng mà... I love you... đành thuộc thôi.
Lịch Sử không thạo sự đời,
Nhớ ngày ta đã nói lời yêu nhau.

Địa Lý chẳng biết năm châu,
Em ở đâu... góc tim sâu của mình.
Hóa Học không hiểu quá trình,
Nhưng mà phản ứng... gặp hình bóng em.

Văn chương thì cũng lèng mèng,
Chỉ vừa đủ nói... Yêu em rất nhiều!
Anh không giỏi đủ mọi điều,
Thủ khoa... nếu viết sớm chiều về em.

TGG
19/3/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: