Thứ sáu, 31/03/2023,


 Tháng tư về với quê anh

Đan thương, dệt nhớ mà thành tình ca

Thanh Hà vải đã nở hoa

Chí Linh thành phố ngang qua xóm làng


 Buổi đầu nghe nói Quê Thanh

Em buồn em bảo khó thành lương duyên

Người ta chọn bến ghé thuyền

Chờ khi nước xuống nước lên cắm sào

 Tháng 10/2021 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037