Thứ sáu, 22/09/2023,


 Gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm , Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Vũ,  Trần Bồng, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Chử Đức Bách, Nguyễn Khắc Bằng, Trần Thị Biên, Đậu Minh Châu, Kiều Việt


Chùm thơ tháng 12 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phạm Thuý Vinh, Thành Lâm, Nguyễn Huyền, Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Trịnh Toại, Nguyễn Huy Hẹn, Phúc Hữu, Quang Lục, Trần Thúy Hoàn, Minh Tâm, Trọng Lập, Đinh Yến, Phạm Tĩnh, Đỗ Thị Vinh, Lưu Bích Thu, Trần Đức Lộc, Trần Trung, Minh Nga, Lê Thị Tâm Chung, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Thanh Thủy, Hoàng Minh Thuận .

Chùm thơ tháng 11 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Trần Trung, Nguyễn Kim Dung, Minh Tâm, Bùi Hùng, Huy Hồng, Trọng Lập, Trịnh Toại, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thuý Vinh, Trần Đức Lộc, Hoàng Minh Thuận, Quỳnh Lê, Hoài Hiền Hiền, Quang Lục, Lê Thị Tâm Chung, Phạm Tĩnh, Thành Lâm, Sơn Thủy, Ngọc Châu, Ánh Tuyết, Thanh Thủy, Minh Nga, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Thanh Vân, Trần Thúy Hoàn, Phúc Hữu, Nguyễn Huy Hẹn, Minh Thu, Nga Anh Hoàng.

Chùm thơ tháng 10 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Trần Tích Thiện, Minh Thu, Nguyễn Thanh Thủy, Thành Lâm, Trần Trung, Phúc Hữu, Phạm Thuý Vinh, Trần Đức Lộc, Nguyễn Huy Hồng, Bùi Quang Lục, Bùi Hùng, Lê Thị Tâm Chung, Hoàng Minh Thuận, Trịnh Toại, Vũ Kim Thanh, Vũ Đức Thuý, Đinh Yến, Trọng Lập, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Huy Hẹn, Minh Nga, Hoài Hiền Hiền, Ngô Trung Dũng, Gia Long.

Chùm thơ tháng 9 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thanh Vân, Hoàng Yến, Minh Thu, Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Giang Sơn, Thành Lâm, Vũ Đức Thúy, Lê Thị Tâm Chung, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Phạm Tĩnh, Trần Đức Lộc, Trần Tích Thiện, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Thanh Thủy, Ánh Tuyết, Đặng Lập, Đinh Yến, Bùi Hùng, Ngô Trung Dũng, Minh Nga, Trịnh Toại, Mai Bích Thủy.
Chùm thơ tháng 8 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Huy Hồng, Trần Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Giang Sơn, Thành Lâm, Vũ Đức Thúy, Lê Thị Tâm Chung, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Minh Thu, Phạm Tĩnh, Hải Vân, Trần Đức Lộc, Trần Tích Thiện, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Kim Dung, Đặng Lập, Đinh Yến, Hoa Thành, Bùi Hùng, Bùi Thị Thu Hằng, Ngô Trung Dũng, Minh Nga.

  

 Chùm thơ lục bát tháng 8 - 2022 của CLB Lục bát tỉnh Phú thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Hoàng Phan, Nguyễn Sỹ Huy, Hương Lê, Trần Bồng, Nguyễn Thị Thảo, Dương Thị Phúc, Thi Trà Thi, Đào Trần Phú, Kiều Việt.


 Chùm thơ Lục bát tháng 8-2022 của CLB thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Trác Hùng, Đỗ Hoàng Phong, Đỗ Trọng Thành, Nguyễn Xuân Ngọc, Phạm Xuân Thênh, Bùi Văn Toàn, Lê Đại, Phạm Ngọc Phẳng, Bùi Thị Liên, Nguyễn Tiến Quang, Đỗ trọng Kim, Huy Luật, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Kim Hời, Hồ Đình Bắc.

Chùm thơ tháng 7 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Huy Hồng, Trần Thúy Hoàn, Thành Lâm, Vũ Đức Thúy, Vũ Bá Lễ, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Minh Thu, Phạm Tĩnh, Đỗ Thị Vinh, Hải Vân, Lê Trọng Dự, Hoàng Minh Thuận, Bùi Quang Lục, Trần Đức Lộc, Ngân Lê, Trần Tích Thiện, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Kim Dung, Vũ Kim Thanh, Trịnh Toại, Vũ Nhang, Đặng Lập, Lê Nhân Ngọc Hữu.

 

Chùm thơ tháng 6 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Giang Sơn, Phúc Hữu, Thành Lâm, Minh Thu, Huy Hẹn, Trịnh Toại, Phạm Tĩnh, Nguyễn Huy Hồng, Lê Thị Tâm Chung, Gia Long, Đỗ Thị Vinh, Hải Vân, Lê Trọng Dự, Nga Anh Hoàng, Hoàng Minh Thuận, Bùi Hùng, Ánh Tuyết, Nguyễn Minh Nga, Bùi Quang Lục, Trần Đức Lộc, Hoàng Yến, Đặng Lập, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Kim Dung.

  Chùm thơ lục bát tháng 06- 2022 của CLB thơ  Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Ngô Thái. Nguyễn Sỹ Huy, Dương Thị Phúc, Lê Hương, Đào Trần Phú, Nam Hà, Nguyễn Thị Bích Lợi, Nguyễn Thị Thảo, Kiều Việt, Nguyễn Thị Hiền, Thi Trà Thi. Trần Bồng

 Chùm thơ lục bát tháng 6 -2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Vũ văn Bôn, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Nguyễn Mích, Phạm Như Đức, Trần Trung Hội, Nguyễn Thị Bé, Công Huyền, Phạm Thị Nguyên, Vũ Minh Túc, Hồ Thị Nhung, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tự, Nguyễn thị Phương Đông, Trần Đức Chương

Trang [1 ,2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng